Thứ ba, Tháng 5 26, 2020
   
Text Size

NGHỀ SỬA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LANH ĐANG HÓT - UY TÍN - THANH NGHỀ


 MÔN HỌC ĐIỆN TỬ CƠ BẢN  ( Thời lượng học 01 tháng )

( Môn học chung bắt buộc cho tất cả các nghề ) 

I.      Sử dụng đồng hồ vạn năng 

          Thực hành đo điện áp AC ; DC ; A ; thang đo R . . . 

II.   Linh kiện điện tử thường dùng 

  1.     Linh kiện điện tử thụ động 

            - Cấu tạo. Tác dụng, ứng dụng, 

            - Thực hành: Ráp mạch kiểm tra đo và đọc giá trị của các  linh kiện 

  2. Linh kiện bán dẫn 

           - Cấu tạo .Tác dụng, hư hỏng, ứng dụng, 

           - Thực hành: Ráp mạch kiểm tra đo và  xác định thông số của các  linh kiện bán dẫn. 

III.  Các mạch điện khuyết đại cơ bản dùng Transitor và IC 

1.     Các mạch định thiên và KĐ cơ bản 

2.     Các mạch hồi tiếp 

3.     Mạch nguồn và ổn áp 

4.     Ứng dụng 

5.     Hư hỏng 

6.     Thực hành lắp ráp mạch đo, kiểm tra và khắc phục 

IV.  Tập hàn, nhổ linh kiện như IC – Transitor . . . 

V. Tổng hợp

ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


SỬA CHỮA TI VI  MẦU CRT  ( Thời lượng học 01 tháng )

I.      Phân tích tác dụng linh kiện và nguyên lý hoạt động của từng khối máy thu hình mầu: 

2.     Khối nguồn xung 

3.     Khối Vi xử lý 

4.     Khối quét dòng và đèn hình 

5.     Khối quét mành 

6.     Khối kênh 

7.     Khối trung tần 

8.     Khối chuyển mạch AV 

9.     Khối KĐ chói 

10.  Khối giải mã mầu 

11. Khối KĐ công suất sắc 

12.  Khối đường tiếng 

II.   Hướng dẫn tìm ban sửa chữa thực tế các mạch điện trên các khối của Ti vi mầu 

III.   Phương pháp độ IC nguồn ( khi không thể mua đúng IC chủng loại để thay ) 

IV.Hệ thống các pan bệnh và phương pháp khắc phục sửa chữa

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

SỬA CHỮA AMPLY -  KARAOKE CÔNG SUẤT LỚN  ( Thời lượng học 01 tháng )

( Amply dùng IC và Transitor có công suất lên tới 700W )

I.   Phân tích tác dụng các linh kiện và nguyên lý hoạt động của từng khối 

      ( Của Nhật bàn – Mỹ - Việt nam – Trung quốc … ) 

2.     Khối nguồn và ổn áp 

3.     Các mạch bảo vệ loa 

4.     Khối công suất dùng IC – Transitor và Mosfet 

5.     Khối Master 

6.     Khối Music 

7.     Khối ECHO 

8.     Khối KĐ míc 

II.   Phân tích các pan bệnh thực tế và hướng dẫn tìm ban sửa chữa các mạch điện trên tất cả các khối của Amply 

III.  Lắp ráp Amply Karaoke công suất lớn 

IV.  Hệ thống các pan bệnh và phương pháp khắc phục sửa chữa 

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

  SỬA CHỮA MONITOR  LCD – LED  ( Thời lượng học 01 tháng )

( Học một số hiệu máy đại diện cho các thế hệ) 

Bài 1. Phân tích sơ đồ khối tổng quát Monitor LCD – LED 

Bài 2: Phân tích và sửa chữa khối nguồn 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên lý hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra tìm pan và sửa chữa các pan bệnh 

6.     Phương pháp cấy bo nguồn đa năng và IC tương đương 

Bài 3: Phân tích và sửa chữa khối cao áp ( Inverter ) 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên lý hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra tìm pan và sửa chữa các pan bệnh 

6.     Phương pháp cấy bo inverter đa năng 

Bài 4. Phân tích và sửa chữa khối Vi xử lý 

1.     Chức năng 

2.     Điều kiện cho khối CPU hoạt động 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 5: Phân tích, sửa chữa khối tính hiệu và đèn hình 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 6: Tổng hợp các pan bệnh và phương pháp sửa chữa. 

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

SỬA CHỮA TI VI  LCD – LED  ( Thời lượng học 01 tháng )

( Học một số hiệu máy đại diện cho các thế hệ) 

Bài 1. Phân tích sơ đồ khối tổng quát Ti vi  LCD – LED 

Bài 2: Phân tích và sửa chữa khối nguồn 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên lý hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra tìm pan và sửa chữa các pan bệnh 

6.     Phương pháp cấy bo nguồn đa năng và IC tương đương 

Bài 3: Phân tích và sửa chữa khối cao áp ( Inverter ) 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên lý hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra tìm pan và sửa chữa các pan bệnh 

6.     Phương pháp cấy bo inverter đa năng 

Bài 4. Phân tích và sửa chữa khối Vi xử lý 

1.     Chức năng 

2.     Điều kiện cho khối CPU hoạt động 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 5: Phân tích, sửa chữa khối tính hiệu và đèn hình 

1.     Chức năng 

2.     Điều kiện cho khối CPU hoạt động 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 6: Phân tích và sửa chữa khối kênh 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 7: Phân tích và sửa chữa khối trung tần 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 8: Phân tích và sửa chữa khối giải mã Video decoder 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 9: Phân tích và sửa chữa khối đường tiếng 

1.     Chức năng 

2.     Tác dụng linh kiện 

3.     Nguyên tắc hoạt động 

4.     Nguyên nhân hư hỏng 

5.     Phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan bệnh. 

Bài 10: Tổng hợp các pan bệnh và phương pháp sửa chữa.

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

 NGHỀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU HÒA  KHÔNG KHÍ -  MÁY GIẶT – TỦ LẠNH 

 ( Thời lượng học 01 tháng )

I.      PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT

I.       PHÂN TÍCH VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU HÒA

1.      Phân tích Nguyên lý hoạt động của máy điều hoà 1 chiều, 2 chiều

2.      Phân tích và sửa chữa các bệnh khối cấp nguồn DC và  khối điều khiển Vi xử lý

3.      Phân tích và kiểm tra sửa chữa Mạch ACDET

4.      Phương pháp kiểm tra sửa chữa ĐKTX và mắt nhận.

5.      Phân tích và sửa chữa mạch điều khiển tốc độ mô tơ dàn lạnh.

6.      Phân tích và sửa chữa mạch điều khiển máy nén

7.      Phương pháp kiểm tra Hệ thống Sensor .

8.      Kiểm tra sửa chữa Mạch điều khiển Mô tơ vẫy

9.      Phương pháp sửa chữa các bệnh nguồn xung trên điều hòa

10.  Phương pháp thay ( độ ) vỉ mạch điều khiển cho máy điều hòa các loại

     MÁY GIĂT

11.  Sơ đồ tổng quát của mạch điều khiển máy giặt

12.  Phân tích và sửa chửa các bệnh của  mạch trên máy giặt

13.  Phương pháp cấy bo đa năng cho các loại máy

14.  Phân tích và sửa chữa các bệnh máy của ngang Electrolux

15.  Phương pháp sửa chữa các bệnh nguồn xung trên máy giặt

       TỦ LẠNH

16.  Sơ đồ tổng quát của mạch điều khiển tủ lạnh

17.  Phân tích và sửa chửa các bệnh của  mạch tủ lạnh

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

 SỬA CHỮA MẠCH ĐIỀU HÒA  INVERTER  

( Thời lượng học 01 tháng )

I.                    CÔNG NGHỆ  INVERTER

II.                 SỬA CHỮA  ĐIỀU HÒA INVERTER CỦA MỘT SỐ HÃNG SẢN SUẤT

1.      Sơ đồ tổng quát

2.      Phân tích sơ đồ nguyên lý

3.      Phương pháp test mã lỗi tìm ra bệnh hỏng của điều hòa Inverter

4.      Phân tích và sửa chữa các bệnh mạch giao tiếp giữa dàn nóng và dàn lạnh

5.      Phân tích và sửa chữa các bệnh khối Vi xử lý bênh dàn lạnh

6.      Phân tích và sửa chữa các bệnh mạch điều khiển quạt bên dàn lạnh

7.      Phân tích và kiểm tra các bệnh về Sensor bên dàn lạnh

8.      Phân tích và sửa chữa các bệnh nguồn xung  bên dàn lạnh

9.      Phân tích và sửa chữa các bệnh khối Vi xử lý bên dàn nóng

10.  Phân tích và sửa chữa các bệnh Khối nguồn cấp cho IC công suất điều khiển máy nén

11.  Phân tích và sửa chữa các bệnh IC công suất điều khiển Máy nén

12.  Phân tích và sửa chữa các bệnh của mạch điều khiển quạt gió dàn nóng

13.  Phân tích và sửa chữa các bệnh về cảm biến trên dàn nóng

14.  Phân tích và sửa chữa các bệnh Nguồn xung trên dàn nóng.

15.  Hướng dẫn cách lai ( độ )một số IC và “ VAY ” một số  lệnh CPU  

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

SỬA CHỮA MẠCH TỦ LANH  INVERTER 

 ( Thời lượng học 01 tháng )

 1. Sơ đồ khối tổng quát Tủ lạnh Inverter

2. Phân tích và sửa chữa khối nguồn và khối CPU

3.  Phân tích và sửa chữa maxhj điều khiển máy nén

4. Phân tích và sửa chữa mạch phá băng

5. Phân tích và sửa chữa mạch điều khiển quạt gió và đèn chiếu sáng

ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507  


 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH  PC 

============================ 

SỬA CHỮA MONITOR  LCD – LED 

 ( Thời lượng học 01 tháng )

( Học một số hiệu máy đại diện cho các thế hệ) 

Bài 1. Phân tích sơ đồ khối tổng quát Monitor LCD – LED 

Bài 2: Phân tích và sửa chữa khối nguồn 

Bài 3: Phân tích và sửa chữa khối cao áp ( Inverter ) 

Bài 4. Phân tích và sửa chữa khối Vi xử lý 

Bài 5: Phân tích, sửa chữa khối tính hiệu và đèn hình 

Bài 6: Tổng hợp các pan bệnh và phương pháp sửa chữa. 

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 

 

================================================================================== 

SỬA CHỮA MAINBOARD  -  NGUỒN ATX  

 ( Thời lượng học 01 tháng ) 

 

Phần I:  NGUỒN ATX
I. Tổng quan về nguồn xung và nguồn ATX:
II. Sơ đồ khối nguồn ATX:
III. Các mạch điện cơ bản trong nguồn ATX:
1. Mạch lọc nhiễu công nghiệp và nắn lọc sơ cấp 300VDC
2. Khái niệm mạch 5vsb
3. Mạch dao dộng chính:
4. Phân tích hoạt động và sửa chữa mạch nguồn chính:
5. Mạch bảo vệ (hay còn gọi là mạch PG):
IV. Phân tích và sửa chữa sơ đồ nguồn ATX sử dụng IC dao động TL494
1. Mạch Chỉnh lưu
2. Mạch nguồn cấp trước: (5V Standby – Dây màu tím) hay còn gọi là nguồn phụ (Secon power supply)
3. Mạch công tắc (Cũn gọi Power ON)
4. Hoạt động nguồn chính:
5. Hoạt động ổn áp
6. Mạch Power Good
7. Mạch quá áp (overvoltage)
 

PHẦN 2: DẠY NGHỀ SỬA CHỮA NGUỒN ATX  -  MAINBOARD 

I. Khỏi niệm Mainboard:
II. Sơ đồ khối Mainboard:
III. Phân tích và sửa chữa các mạch điện trên Mainboard
1. Xác định và phân loại socket (Đế cắm CPU): SK478, SK775, SK AMD
2. Phân tích chip cầu bắc, chip cầu nam, IC I/O, ROM, CLK và các chuẩn giao tiếp
2.1. Chip cầu bắc:
2.2. Chip cầu nam:
2.3. ROM BIOS:
2.4. Mạch CLK:
2.5. IC I/O:
2.6. Các cổng giao tiếp:
3. Hệ thống quản lý và phân phối nguồn trên Main:
3.1. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động các khối:
3.2. Phân tích mạch khởi động nguồn của Mainboard:
3.3. Phân tích và sửa chữa mạch cấp nguồn cho CPU (Mạch VRM):
3.4. Phân tích và sửa chữa mạch cấp nguồn cho Ram:
3.5. Phân tích và sửa chữa mạch cấp nguồn cho Chip cầu bắc , chip cầu nam:
4. Hướng dẫn sử dụng Card test Main 

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 

 


SỬA CHỮA ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ ĐIỆN GIA DUNG  

 ( Thời lượng học 01 - 02  tháng )

Bài 1: Thiết kế và lắp đặt mạng điện nội thấT 

Bài 2: Sửa chữa và quấn quạt bàn và quạt cây 1 pha 

Bài 3: Sửa chữa và quấn động cơ bơm nước 1 pha 

Bài 4: Sửa chữa và quấn động cơ 3 pha 

 Bài 5: Sửa chữa và lắp ráp mạch điều khiển quạt 

 

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


                                                                        

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Bếp từ - Bếp hồng ngoại - Nồi cơm điện - Lò vi sóng  

 ( Thời lượng học 01 tháng ) 

Bài 01: Sửa chữa Lò vi sóng 

Bài 02: Sửa chữa Bếp từ và bếp hồng ngoại 

Bài 03: Sửa chữa mạch điện Bếp hồng ngoại

Bài 04: Sửa chữa Mạch điện nồi cơm điện tử 

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG  

 ( Thời lượng học 03 tháng ) 

 

Dành cho tất cả mọi người có nhu cầu học nghề lập nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Linh kiện điện tử của điện thoại di động;

2. Sửa chữa mạnh điện (Mainboard) cơ bản của điện thoại;

3. Sửa chữa phần ngoại vi;

4. Sửa chữa phần nguồn; Sữa chữa Mainboard ( mạch thu phát sóng);

5. Cài đặt và hiệu chỉnh phần mềm.

 ĐT Liên hệ: 0915 561 123   -   0979 712 507 


 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

Liên kết website

Trợ giúp trực tuyến

Đang truy cập

Hiện có 2 khách Trực tuyến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay166
mod_vvisit_counterHôm qua163
mod_vvisit_counterTuần này585
mod_vvisit_counterTuần trước1666
mod_vvisit_counterTháng này5552
mod_vvisit_counterTháng trước4307


Please contact us now !
Thiet ke web - ViNa Design

Thành viên đăng nhập